Ώρες επισκεψιμότηταςΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 08:30 – 20:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 13:30 – 20:00


THE MUSEUM IS OPEN
FROM 08:30 – 20:00
MONDAY 13:30 – 20:00